ek05-2023-thumbnail

町家の日2023京都のイベント05

町家の日2023京都のイベント05