tour-2023_02_nagae

tour-2023_02_nagae
大型町家見学会2023会場の長江家

大型町家見学会2023会場の長江家